SISUTEENUSE PAKKUJA & KASUTUSREEGLID (“reeglid”)

KASUTADES MEIE VEEBILEHEKÜLGE TE NÕUSTUTE KASUTUSREEGLITEGA – PALUN LUGEGE HOOLIKALT.


Need reeglid kehtivad meie veebilehe ja kogu meie veebilehe sisu kasutamise kohta. See on osa teiega sõlmitud lepingust. Need reeglid sätestavad, mis on meie veebilehtedel lubatud ja mis mitte.

§ 1

Ärge kasutage meie veebilehte, välja arvatud oma isiklikuks otstarbeks, ja ärge müüge, laenutage, andke üle ega jagage oma kontot ega sisu, mis on saadud meie veebisaidi kasutamisel kolmandale isikule.

§ 2

Ärge esitage konto registreerimisel valeandmeid ega kasutage volitamata kolmanda isiku andmeid.

§ 3

Kasutage meie veebilehte ainult seaduslikul viisil ja eesmärgil.

§ 4

Ärge laadige üles, postitage, kuvage ega avaldage meie veebilehel ebaseaduslikku, pettuslikku, laimavat, vihkavat, diskrimineerivat, ähvardavat või ahistavat, vägivaldset või mis tahes ebaseaduslikku tegevust soodustavat või propageerivat sisu.

§ 5

Ärge kasutage meie veebilehte viisil, mis võib ära kasutada, kahjustada või proovida ära kasutada või kahjustada mõnda alla 18 -aastast isikut, näiteks eksponeerides teda sobimatule sisule.

§ 6

Ärge laadige üles, postitage, kuvage ega avaldage meie veebislehel sisu, mis:

a. näitab, sisaldab või viitab:

i. alla 18 -aastased isikud (või üldiselt alla 18 -aastased isikud); või

ii. kolmandaid isikud peale Teie. Te kinnitate ja annate vajadusel kirjaliku nõusoleku, et olete vähemalt 18 -aastane;

b. näitab, reklaamib või viitab:

i. tulirelvi, relvi või mis tahes kaupu, mille müügi, valdamise või kasutamise suhtes kehtivad keelud või piirangud;

ii. narkootikume või narkootikumide tarvikuid;

iii. enesevigastamist või enesetappu;

iv. verepilastust;

v. vahekorda loomadega;

vi. vägivalda, vägistamist, nõusolekuta vahekorda, hüpnoosi, joovet, seksuaalset vägivalda, piinamist, sadomasohhistliku kuritarvitamist või karmi sidumist, äärmuslikku fistingut või suguelundite kahjustamist;

vii. nekrofiiliat;

viii. uriini, scatoloogilise või väljaheitedetega seotud materjali;

ix. eskortteenuseid, seksikaubandust või prostitutsiooni;

c. sisaldab soovimatut seksuaalset sisu või soovimatut keelt, mis näitab teist kasutajat või kolmandat isikut seksuaalse objektina või sisaldab võltsitud või manipuleeritud seksuaalset sisu teise kasutaja või kolmanda isiku suhtes;

d. sisaldab, edendab, reklaamib vihakõne (sisu, mille eesmärk on rünnata, alandada, dehumaniseerida, välistada, rünnata, ähvardada või õhutada vaenu, hirmu või vägivalda mõne rühma või üksikisiku vastu rassi, rahvuse, rahvusliku päritolu, sisserände staatuse, religiooni, soo, soolise identiteedi või väljenduse, seksuaalne orientatsiooni, vanuse, puude, tõsise haiguse, veteranistaatuse või mõni muu kaitstud tunnuse alusel);

e. sisaldab või viitab kellegi teise isikuandmetele, privaatsele või konfidentsiaalsele teabele (näiteks telefoninumbrid, asukohateave, nimed, isikut tõendavad dokumendid, e-posti aadressid, meie veebisaidi sisselogimisandmed, sealhulgas paroolid ja turvaküsimused, finantsteave, sealhulgas pangakonto ja krediitkaardi andmed, biomeetrilised andmed ja meditsiinilised andmed jne)

f. põhjustab või arvatakse, et tekitab kellelegi teisele ebamugavusi või ärevust või mis tõenäoliselt häirib, tekitab piinlikkust või põhjustab kellelegi teisele tõsist solvumist;

g. kasutatakse või kavatsetakse kasutada raha väljapressimiseks või muu hüve saamiseks kelleltki teiselt sisu eemaldamise eest; ja/või

h. hõlmab või edendab kolmanda osapoole äritegevust või müüki, näiteks võistlusi, loosimisi ja muid müügiedendusi, tootepaigutusi või reklaami.

§ 7

Ärge kasutage meie veebilehte kellegi teise jälitamiseks, kiusamiseks, väärkohtlemiseks, ahistamiseks, ähvardamiseks või hirmutamiseks.

§ 8

Ärge kasutage meie veebilehte otstarbel, mis võib tõenäoliselt eksitada või petta teisi kasutajaid.

§ 9

Ärge tehke midagi, mis rikub meie või kellegi teise õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, isiksuseõigusi, privaatsuse ja andmekaitseõigusi.

§ 10

Ärge postitage rämpsposti sisaldavat sisu.

§ 11

Ärge kasutage mud meediat ega meetodeid (näiteks koodsõnade või signaalide kasutamist), et edastada midagi, mis rikub käesolevat poliitikat.

§ 12

Ärge kopeerige, printige, levitage, proovige alla laadida, muuta, luua tuletatud teoseid, avalikult kuvada, avalikult esitada, uuesti avaldada, alla laadida, salvestada ega edastada meie veebilehelt pärinevat sisu.

§ 13

Ärge sisestage teadlikult ühtegi viirust, trojanit, buge, loogikapomme ega muud materjali, mis on või võib olla pahatahtlik või tehnoloogiliselt kahjulik.

§ 14

Ärge dekompileerige, võtke osadeks lahti, tehke pöördprojekteerimist ega proovige muul viisil avastada ega tuletada meie veebilehe lähtekoodi.

§ 15

Ärge kasutage meie veebilehte viisil, mis võib kahjustada meie süsteeme või turvalisust või segada teiste kasutajate veebilehe kasutamist.

§ 16

Ärge kasutage meie veebilehel või mis tahes meie veebilehega seotud serverile, võrgule või süsteemile juurde pääsemiseks ega väljavõtmiseks, kopeerimiseks, kogumiseks ühtegi automatiseeritud programmi, tööriista ega protsessi (nt veebipõhiseid indekseerijaid, roboteid, bots ämblikke ja automatiseeritud skripte) ja ärge koguge meie veebilehelt sisu või teavet.

Nende eeskirjade rikkumine võib teie konto peatada või kustutada vastavalt teenusetingimustele.